Landshövdingen bjuder in till möte om säkerheten vid valet

I morgon, torsdag, har landshövding Maria Larsson bjudit in kommunledningar och lokala partiföreträdare för att diskutera säkerheten kring årets val.
Forskare från Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI, deltar och berättar om analyser kring aktiviteter på nätet, den digitala lägesbilden.