Socialdemokraternas vallöften i Örebro: Välfärdssatsningar före skattesänkningar – 115 miljoner till skolutveckling

Socialdemokraterna i Örebro går till val på välfärdssatsningar inom främst skola och äldreomsorg, satsningar som partiet ställer mot Moderaternas skattesänkningar. Bland annat lovar Socialdemokraterna 115 miljoner till skolutveckling för att höja skolresultaten och fler trygga boenden för äldre.

 – Socialdemokraterna i Örebro går till val på välfärd före skattesänkningar. Det är vad örebroarna vill att vi ska göra och det är också vad våra medlemmar har bestämt att vi ska göra. Det gör också att valet om en månad blir väldigt tydligt. Nu ska vi ut och prata med örebroarna om vår politik. Vi ska knacka 75 000 dörrar och vi ska föra samtal digitalt och via telefon för att samtala med medborgarna om våra och deras frågor, säger Irén Lejegren, ordförande för Socialdemokraterna i Örebro.

 -Örebro utvecklas starkt – trots att vi blir tusentals fler örebroare varje år sjunker arbetslösheten och bostadsbristen byggs bort. Vi socialdemokrater vill att Örebros starka utveckling ska fortsätta, med fler satsningar på jobb, utveckling och välfärd, säger Kenneth Nilsson (S), Kommunstyrelsens ordförande i Örebro och Socialdemokraternas toppkandidat i kommunvalet.

Kenneth Nilsson är tydlig med att Örebros skollokaler ska hålla högsta klass senast 2025 och arbetet med att avlasta rektorer, lärare och förskollärare ska fortsätta. Fler lärare som arbetar för ökad kunskap och studiero går före skattesänkningar, menar han.

– När Moderaterna berättar att de vill lösa utmaningarna i skolan med att skära ner 200 miljoner kronor per år från vår gemensamma välfärd tror jag många föräldrar och lärare på Örebros skolor kommer säga ”Stopp!” För mig är det här valets huvudfråga: vi socialdemokrater presenterar våra förslag på hur Örebro kan fortsätta utvecklas och hur välfärden kan bli bättre, och vi ställer dem mot Moderaternas skattesänkningar, fortsätter Kenneth Nilsson.

Inom skolan prioriterar Socialdemokraterna:

 • Fler elever ska nå målen i skolan, genom ökad studiero och fler lärare.
 • Minska den psykiska ohälsan och öka tryggheten i skolan för trygga barn och elever som mår bra lär sig mer.
 • Fortsätta att rusta och renovera samt bygga ut förskolan och skolan.
 • Anställa fler vuxna inom förskolan och skolan och förbättra villkoren för personalen.

– Skolan och äldreomsorgen kommer vara i fokus i valet. Vi lovar en omsorg som går att lita på, där kvalitet går före vinstjakten och där vi tar krafttag mot ensamheten och investerar i mer personal och fler boenden för äldre. Vi vill se fler boenden och nya boendeformer för äldre, bland annat vill vi att den gamla tidens ”serviceboenden” ska komma tillbaka under mandatperioden, säger Kenneth Nilsson.

Socialdemokraternas politik inom äldreomsorgen:

 • Du ska inte behöva vara orolig över att få en bostad när du behöver den.
 • Vi ska bryta människors ofrivilliga ensamhet.
 • Omsorgen du får ska gå att lita på – kvalitet går före vinstjakt och skattesänkningar.
 • Personalens kunskaper och erfarenheter ska tas till vara för att göra äldreomsorgen bättre. Då blir vården bättre!

När Örebro växer så skapas tusentals nya jobb och arbetslösheten minskar, det är förutsättningen för fortsatta investeringar i välfärden. Socialdemokraterna vill att Örebro ska fortsätta ligga i framkant i utvecklingen och att det ska byggas bostäder som fler har råd att bo i.

– Örebros utveckling måste fortsätta. En aktiv jobbpolitik och ett högt bostadsbygge måste ligga i framkant. I en snabbt växande kommun kommer vi därför fortsätta att prioritera Örebros utveckling. Vi ser också, inte minst efter den här rekordvarma sommaren vi är inne i, hur behovet av att också gå före i klimatarbetet är stort. Utvecklingen mot att göra hela Örebro självförsörjande på grön el måste därför fortsätta, säger Kenneth Nilsson.

Socialdemokraternas jobbpolitik:

 • Alla som kan jobba ska jobba
 • Ett växande näringsliv bygger Örebro starkt
 • Bra bostäder i livets alla skeden skapar förutsättningar för tillväxt och livskvalitet
 • Örebro kommun ska gå före i klimatomställningen.

– Vi är också tydliga med att när det går bra för Örebro ska det komma hela kommunen till del. Även landsbygden. Vi vill jobba för fler bostäder på landsbygden och vi vill rusta fler centrum i våra tätorter, säger Irén Lejegren, ordförande för Socialdemokraterna i Örebro.

Vårt valmanifest är den samlade politik vi går till val på i kommunen. Vi kommer att knyta an det till vår rikspolitiska valplattform med mer resurser till välfärden. Om vi får en socialdemokratiskt ledd regering nästa mandatperiod som prioriterar välfärden kommer vi kunna satsa än mer i Örebro. Får vi istället en högerregering som söker stöd från SD kommer det bli tuffa år, även för Örebro, avslutar Kenneth Nilsson.

källa: Socialdemokraterna Örebro kommun

, ,