Då avslöjas vilka som blir årets Wadköpingsstipendiater

Lördagen den 11 augusti klockan 13.00 offentliggörs vilka som blir årets Wadköpingsstipendiater. Kulturnämndens konsthantverksstipendie, Wadköpingsstipendiet, offentliggörs och delas ut av Behcet Barsom, ordförande i Kulturnämnden.

Ceremonin äger rum i Konstfrämjandets galleri, Skomakargården, Wadköping Örebro. Samtidigt överlämnas stipendiesumman på totalt 50 000 kronor fördelade på de utsedda stipendiaterna.