Örebrobaserade TelliQ satsar internationellt – genomför storaffär i Schweiz

Det svenska telematik företaget TelliQ har ingått avtal med Swisscom, Schweiz största telekombolag, om en B2B lösning för den Schweiziska marknaden. Systemet autoSense som levereras, är ett så kallat fleet management system och kommer att kunna hantera stora volymer med företagsbilar för B2B marknaden i Schweiz. Affären omfattar tiotusentals uppkopplade bilar och har skett i ett samarbete med Svenska Springworks som sedan tidigare har avtal med Swisscom.

 – Vi är väldigt nöjda över den nya affären då den ligger i linje med vår internationella strategi med egen etablering i Europa. Tjänsten gör att kunden i realtid får full kontroll på hela sin fordonsflotta oavsett storlek på fordonspark, säger Joakim Lindqvist, VD TelliQ.

 – Affären medför en fortsatt expansion för TelliQ och fler kompetenser kommer att behövas tas in i bolaget. Vi har redan startat rekryteringsprocessen och vi ökade vår omsättningen med 35% mot föregående år och har en prognos på samma ökning även i år. Vi ser en mycket positiv marknadsbild med god tillväxt flera år framåt, säger Joakim Lindqvist.

 Under året har TelliQ även etablerat sitt första utlandskontor i Haag, Holland, för beneluxländerna där man sen tidigare har flera kunder.  Målsättningen är att etablera
TelliQ som en stark aktör i Beneluxländerna och sedan utveckla fler kontor i Europa.

 TelliQ hjälper företag och kommuner med elektroniska körjournaler, positionering, ledningssystem, arbetsorderhantering och produktionsuppföljning. Med deras verktyg får man en ständig överblick och kontroll över sina fordon, maskiner och anläggningar med hjälp av telematik. Genom att använda TelliQs verktyg kan resurserna utnyttjas bättre, kostnaderna sänkas, tid sparas och lönsamheten öka. TelliQ grundades 2002 under namnet Arkub AB och var en av Sveriges första att specialisera sig på telematiksystem.