Återvinningen i Lillån stängs – letar ny plats

Återvinningsstationen i Lillån, Örebro, stängs den 31 augusti på begäran av fastighetsägaren. FTI söker bygglov för en alternativ placering i området. Tills vidare hänvisas alla återvinnare till närliggande insamling, i fastigheten eller på närmaste återvinningsstationer i Hovsta eller Eurostop och Lundby Parkering.

– Vi har tillsammans med fastighetsägaren identifierat en ny möjlig plats mellan Dollar Store och XL Bygg, där vi nu söker bygglov för en etablering, säger Ulla Krohn, regionchef på Förpacknings- och Tidningsinsamlingen, FTI.

– Jag hoppas att alla återvinnare fortsätter att källsortera och lämna sina förpackningar och tidningar till återvinning.