Universitetet i internationellt projekt om den globala tjänstehandeln

Örebro universitet kommer att delta i ett internationellt projekt som rör utbildning och forskning om global handel med tjänster och investeringar. – Tanken är att bilda ett internationellt nätverk inom det här området, säger nationalekonomen Magnus Lodefalk.

Det treåriga projektet är tvärvetenskapligt och inbegriper nationalekonomi, företagsekonomi, juridik och statistik. Det leds av University of Adelaide i Australien och finansieras av medel från EU-programmet Erasmus+. Förutom Australien deltar flera lärosäten och forskningsinstitut från Asien och Europa. Bland annat kan nämnas schweiziska World Trade Institute, The Chinese University of Hong Kong och National Tsing Hua University i Taiwan.

– Det som gör projektet lite unikt är att det inkluderar forskningsinstitut och lärosäten från tre världsdelar, säger Magnus Lodefalk, docent och lektor i nationalekonomi vid Handelshögskolan.

källa/ foto: Örebro universitet