Arkitema har tecknat ramavtal med Akademiska Hus – ansvar för Campus i Örebro

Arkitema har tilldelats ramavtal med Akademiska Hus. Ramavtalet gäller de kommande fyra åren. Totalt rör det sig om kunskapsmiljöer vid 22 olika lärosäten.

Ramavtalet innebär att Arkitema valts att utföra konsulttjänster inom arkitektur och landskapsarkitektur för kunskapsmiljöer vid totalt 22 olika lärosäten. Lärosätena är uppdelade i åtta campusområden och Arkitema har rankats som förstekonsult för tre campusområden; Karlstad/Örebro, Malmö/Lund/Alnarp/Kristianstad samt Luleå.

– Vi är väldigt glada att vi fått ramavtal på alla de campusområden Akademiska hus har undervisningslokaler. Vi arbetar sedan tidigare med det stora Albano-projektet i Stockholm som underkonsult till Cedervalls arkitekter och med ramavtalet kommer Arkitema fortsätta arbetet med alla slags miljöer för lärande, från förskolor till universitet. Det är det vi brinner för, säger Håkan Sandhagen, segmentschef Arkitema Architects.

Akademiska hus är ett av Sveriges största fastighetsbolag med fastigheter på ca. 3,3 miljoner kvadratmeter, främst universitet och högskolor, med över 300 000 studenter. Akademiska Hus köper idag tekniska konsulttjänster för cirka 500 miljoner kronor per år, dock inte bara arkitekter och landskapsarkitekter. Ramavtalen är indelade i åtta campusområden i hela Sverige för arkitekt respektive landskap. Avtalen gäller i 4 år.

Arkitema utvecklar lärandemiljöer för människor i alla åldrar, från för- och grundskolan till gymnasiet, yrkesutbildningar och universitet. Alltid med målet att säkerställa goda utbildnings- och forskningsmiljöer som är funktionella, flexibla och inspirerande.