Nu ska det läggas asfalt – klart med nytt avtal med Svevia

Örebro kommun har tecknat ramavtal med Svevia för justerings- och beläggningsarbeten. Asfaltsarbetena planeras komma igång redan under de närmaste veckorna och pausas inte förrän vintern kommer.

Örebro kommuns nytecknade ramavtal med Svevia avser justerings- och beläggningsarbeten och sträcker sig till och med 2019-03-31, med möjlighet till förlängning 6 gånger á 1 mån.

– Vår ambition är nu att komma igång med asfalteringarna så fort som möjligt, troligtvis redan i slutet på nästa vecka eller möjligtvis veckan efter. Vanligtvis kan vi jobba med återställningsarbeten ända fram till lucia, om inte vintern bestämmer sig för att komma tidigare, säger Eva Jonsson, verksamhetschef Park och gata.

Kommunens förra ramavtal hävdes i förtid i början av året. Det har skapat ett uppdämt behov av asfaltering.

– Det finns grävarbeten från 2016–2017 som ännu inte är återställda, så fokus ligger såklart på dessa äldre grävningar, och på att återställa de grävarbeten som ligger centralt och på känsliga platser som gång- och cykelvägar, säger Eva Jonsson.

Planen är att starta i Lillån, Hovsta med omnejd och de norra delarna av Örebro och jobba sig vidare. Det är osäkert hur många av årets grävarbeten som kommer att hinna få asfalt innan vintern, men ligger de i områden där återställningsarbeten utförs kommer de att tas med i så stor utsträckning som möjligt oavsett ålder.

,