Slut på eldningsförbudet – från och med onsdag klockan 8.00

Länsstyrelsen i Örebro län har beslutat att upphäva det eldningsförbud som gällt sedan början av juli. Beslutet är taget utifrån SMHI:s prognoser och i samråd med länets räddningstjänster.

Från och med onsdag den 15 augusti klockan 8.00 råder det inte längre eldningsförbud i
Örebro län.

Anledningen till att eldningsförbudet upphävs är att Örebro län den senaste tiden har fått regn, svalare temperaturer och att brandrisken gått ner markant. SMHI:s kommande prognoser för brandrisken ser låga och stabila ut för den närmsta tiden och vädret väntas vara gynnsamt ur brandrisksynpunkt.