Snabbare förbindelse Oslo-Stockholm lyfts fram på “norska Almedalen”

Hur kan det både vara möjligt och lönsamt att bygga en snabbare järnvägsförbindelse mellan Oslo och Stockholm? Under Arendalsveckan, Norges motsvarighet till Almedalsveckan, presenterar bolaget Oslo-Sthlm 2.55 ett Business Case för hur en snabbare järnvägsförbindelse mellan huvudstäderna skulle kunna stå färdig redan 2030. Region Örebro län, som är en av ägarna och initiativtagarna till bolaget, deltar på seminariet genom regionstyrelsens ordförande Andreas Svahn (S).

– Det här är ett av de viktigaste framtidsprojekten för Örebro län. För vår del skulle det innebära avsevärda förbättringar för det regionala resandet i länet och bättre möjlighet till både in och utpendling för resenärer i hela länet. Det skulle generera stora nyttor form av en konkurrenskraftigare arbetsmarknad och ytterligare stärka länets tillväxt och utveckling. Det är därför vi prioriterat att delta i Arendal och att öka kontakterna med Norge, säger Andreas Svahn (S), regionstyrelsens ordförande.