Moderaterna: Narkotikateam ska få bort drogerna från Örebro

“Antalet ungdomar som kommer i kontakt med, och missbrukar, olika slags narkotika i Örebro ökar. I varje nionde klass har minst en elev tagit narkotika, och var tionde gymnasieelev har provat droger. Det är oacceptabelt och Moderaterna tar nu krafttag mot narkotikan med fem förslag för ett drogfritt Örebro”, skriver M.

– Varje barn har rätt att växa upp i ett drogfritt Örebro, säger Anders Åhrlin (M), oppositionsråd för Moderaterna i Örebro kommun. Det kräver att kommunen tar sitt ansvar. Vi vill satsa 40 miljoner kronor på tydligare och snabbare insatser för att hjälpa ungdomar i missbruk.

Idag saknar socialtjänsten tillräckliga resurser för att kunna göra alla de insatser som krävs. Kommunens samordning med polisen och regionen är otydlig och bristfällig. Det finns därför en stor risk att ungdomar i missbruk faller mellan stolarna. Moderaternas förslag innebär att hela åtgärdskedjan stärks, så att rätt insatser kan göras på rätt plats och i rätt tid.

 

1.      Trygghetscentral.  En särskild sambandscentral som ska ansvara för ledning och samordning av alla kommunens trygghetsinsatser. Den ska samla information från polisen, regionen, socialjouren, kommunens säkerhetsavdelning, kommunens väktare och ordningsvakter, skolorna och frivilligorganisationer för att skapa sig en så uttömmande och aktuell bild av situationen i Örebro som möjligt. Den ska ge löpande lägesbilder till Kommunstyrelsens utskott för socialt förebyggande arbete och Brottsförebyggande rådet. Trygghetscentralen ska även ha ett särskilt ansvar för att leda Narkotikateamets arbete i fält.

2.      Narkotikateam. En operativ insatsenhet av bland annat socialsekreterare, fältassistenter, kuratorer och väktare som arbetar runt om i kommunen, vid behov dygnet runt. Teamet ska göra särskilda insatser på skolor, fritidsgårdar och offentliga platser för att få kontakt med ungdomar som missbrukar narkotika, informera deras föräldrar och vidta omedelbara åtgärder. Teamet ska ha en insatstid på maximalt 30 minuter i akuta fall.

3.      Starkare socialtjänst. Vi vill ha fler socialsekreterare, dygnet runt-jour och bättre uppföljning av olika insatser. En ungdom som kontaktar kommunen för att få hjälp med sin missbruksproblematik ska kunna få en besöks- eller samtalstid inom 24 timmar. Socialtjänsten ska följa upp varje ungdom genom samordning av kommunens olika insatser, kontakt med polisen, Beroendecentrum och/eller Barn- och ungdomspsykiatrin, avstämning med föräldrar och skolans kuratorer. Socialtjänsten ska kunna ta ansvar för hela åtgärdskedjan för att säkerställa att inget barn eller ungdom med missbruksproblematik ska falla mellan stolarna.

Även nationellt tar Moderaterna upp kampen mot narkotikan. Här ligger fokus på att försvåra införseln till landet och skärpa straffen för narkotikarelaterad brottslighet. Moderaterna vill förstärka Tullverket med 500 fler tulltjänstemän under kommande mandatperiod och en återgång till de straffnivåer som gällde före 2011-2012.

– Vi vill minska tillgången till narkotika genom att stärka upp tullen och fördubbla straffen för narkotikaförsäljning, förklarar Tomas Tobé (M), rättspolitisk talesperson för Moderaterna. Kampen mot narkotikan behöver föras i Örebro och i hela landet.

källa: Moderaterna