Örebroforskning: Cykling är bästa sättet att må bra

En forskningsstudie som genomförts i sju europeiska städer visar att aktiva transporter har stor betydelse för vår psykiska hälsa och hur friska vi känner oss. Allra flest hälsofördelar ger cykeln.

Studien har letts av Barcelona Institute for Global Health (ISGlobal) som en del av EU-projektet PASTA. Mer än 8 800 personer i sju städer: Örebro, Antwerpen, Barcelona, London, Rom, Wien och Zürich har ingått i projektet. De har fått svara på frågor om sin egen hälsa och vilka färdmedel de brukar använda.

Svaren visar att cykling ger bäst resultat i alla avseenden. Cyklister är den trafikantgrupp som själva upplever sig som friskast, de har bättre psykisk hälsa, större rörlighet, lägre stressnivåer och känner sig mindre ensamma än andra trafikanter. Trafikantgruppen med näst bäst hälsa var fotgängarna. Även de kände sig friska, rörliga och hade många sociala kontakter.

-Tidigare studier har antingen analyserat ett färdmedel i taget eller jämfört olika färdmedel med varandra. Detta är den första studien som kopplar ihop användningen av de olika trafikslag som används i staden med hälsoeffekter såsom psykisk hälsa och sociala kontakter, berättar Ione Avila Palencia forskare på ISGlobal, som lett studien. Detta angreppsätt har gett oss möjlighet att analysera effekterna av olika färdmedel på ett mer realistiskt vis, eftersom dagens stadsbor ofta använder mer än ett sätt att transportera sig.