Vänsterpartiet: Mer pengar till unga kriminella avhoppare

Det finns 13 miljoner kronor för Örebro att hämta redan i år när det gäller insatser emot socioekonomisk ojämlikhet och segregation. En del av dessa pengar borde bekosta arbetet riktat till att hjälpa unga kriminella att hoppa av menar Vänsterpartiets Murad Artin (V).

 – Det är så lätt för ungdomar att fastna i fel kretsar. Men vi har möjligheten i Örebro att hjälpa många att hoppa av i tid. Jag tycker det är ett svek att vi inte gör det, säger Murad Artin (V).

Det finns 43 mnkr för 2019 och 71 mnkr årligen för kommande år att söka från Tillväxtverket.

– Det finns både ett inarbetat arbetssätt och kunskap i Örebro, ändå görs för lite. Vi ser att det finns problem med unga kriminella i kommunen och unga människor har mist sina liv så sent som i somras, säger Murad Artin (V).

Vänsterpartiet föreslår utökade resurser till Sociala Insatsgruppen som jobbar med detta redan idag men som bara har en person anställd.

– Vi ser ett behov av minst 4 ytterligare som jobbar med detta. Idag säger man nej till individer som vill lämna. Vi måste kunna hjälpa alla ut ur kriminalitet. Jag vill också se hur vi kan jobba uppsökande i våra bostadsområden, säger Murad Artin (V).