Hur tillgängliga är Örebros vallokaler? – myndighet ska granska

Fram till valdagen den 9 september kommer Myndigheten för delaktighet att undersöka tillgängligheten i drygt 180 röstnings- och vallokaler spridda över landet. Myndigheten har nu valt ut 20 kommuner där stickprov ska göras med start i denna vecka. Örebro är en av de utvalda kommunerna.

Tillgängliga vallokaler med tillgänglig information är avgörande för att alla medborgare ska kunna delta i de allmänna valen. Det gäller inte minst för äldre och personer med funktionsnedsättning. Trots det visade sig merparten av val- och röstningslokalerna ha brister i tillgängligheten vid valet till EU-parlamentet 2014, sett till de 177 stickprovskontroller Myndigheten för delaktighet lät göra då. Dåligt placerade röstkort, otillräckligt utrymme bakom röstningsskärmarna och svårlästa skyltar och skärmar var några av de vanligaste exemplen som kunde konstateras.

Vid de stundande valen till riksdag, landsting och kommuner kommer myndigheten att låta ett 20-tal experter på tillgänglighet göra samma stickprovskontroller, i ungefär lika många vallokaler som för fyra år sedan. Cirka 90 lokaler för förtidsröstning och lika många vallokaler ska undersökas.

– Det är viktigt att vi följer denna utveckling. Att alla medborgare har möjlighet att rösta är ju centralt i en fungerande demokrati. Vi hoppas också att vi kan avläsa en del trender: Vilka brister är vanligast? Vad är särskilt viktigt att jobba vidare med? säger Malin Ekman Aldén, generaldirektör på Myndigheten för delaktighet.

Experterna kommer i sin inventering att utgå från den checklista för tillgängliga vallokaler som Myndigheten för delaktighet har skapat som stöd för landets valnämnder. Checklistan beskriver vad som är särskilt viktigt att tänka på för att göra det möjligt att rösta för personer med nedsatt hörsel, syn, rörelse- och kognitionsförmåga samt personer med allergier och annan överkänslighet.