MP: “satsning på genuspedagogik i kommunens skolor och förskolor”

Miljöpartiet de gröna i Örebro föreslår en satsning på genuspedagogik i kommunens skolor och förskolor. Genom att investera i långsiktiga utbildningsinsatser vill man stärka kompetensen inom genuspedagogik och normkritik bland skolpersonal. Syftet är att skapa en tryggare skolmiljö och bryta destruktiva könsnormer.

– #metoo-rörelsen visade tydligt att vi har långt kvar till ett jämställt samhälle. Vår syn på könsroller grundläggs tidigt i livet och är avgörande för om vi kan leva jämställt. För att bryta destruktiva könsnormer behöver förskola och skola arbeta aktivt med genusfrågor säger Sara Richert, kommunalråd och språkrör för Miljöpartiet i Örebro kommun.

Totalt rör det sig om två miljoner kronor årligen för riktade utbildningsinsatser. Något som Saras språkrörskollega, kommunalrådet Niclas Persson tycker är väl investerade pengar.

– Ska vi höja skolresultaten måste skolan vara en trygg och inkluderande mötesplats. Vi vill ha genuspedagoger och HBTQ-kompetent personal tillgängliga för varje förskola och skola. En positiv mansroll som tar avstånd från machonormen är viktig för att förebygga våld såväl i nära relationer som i samhället i stort säger Niclas Persson.