Regionen tecknar “socialt avtal” – gäller service av tjänstecyklar

För första gången sluter Region Örebro län ett avtal med ett socialt företag där sociala hänsyn har varit vägledande. Cykelreturen ekonomisk förening ska under den närmsta tvåårsperioden serva och reparera Region Örebro läns tjänstecyklar på Eklundavägen i Örebro. Avtalet kan förlängas upp till två år.

– Det här är en stor händelse och något helt nytt från Region Örebro län när det gäller att upphandla varor och tjänster, säger Bengt Storbacka (S), ordförande i nämnden för kultur, bildning och ideell sektor. Cykelreturen är ett socialt företag som vi väljer att ingå ett samarbete med för att stödja och främja arbetet kring sociala hänsyn.

Avtalet innebär att Cykelreturen åtar sig att genomföra översyn av regionens cyklar samt reparera och underhålla cyklarna. Översyn ska ske utifrån behov, mellan en till fyra gånger per månad.
– Jag är jättenöjd med avtalet, säger Zahed Bachei, Cykelreturen. För båda sidor är det ett bra avtal. Vi som socialt företag försöker att hjälpa de som står långt från arbetsmarknaden att komma in på den. Jag vill hjälpa till och Region Örebro län vill hjälpa till, så jag ser verkligen fram emot det här samarbetet där vi kommer att göra vårt allra bästa.

källa: Region Örebro län

,