Centerpartiet: “Alla över 90 år ska erbjudas plats på vård- och omsorgsboende

“Andelen äldre ökar i Sveriges och i Örebros befolkning. Detta ställer stora krav på framtidens äldreomsorg. För Centerpartiet är det viktigt med en äldreomsorg som utgår från varje unik människa. Det är inte politiken som vet bäst utan vi har som uppgift att stötta människor i den situation man är i och utifrån individuella önskemål. Under nästa mandatperiod vill Centerpartiet därför utreda möjligheten att erbjuda alla över 90 år möjligheten att flytta in på ett vård- och omsorgsboende om de så önskar”, skriver Centerpartiet Örebro kommun.

 -Vi har stor respekt för att människors behov är olika. Vissa människor vill absolut bo kvar hemma livet ut medan andra känner en stor önskan att vara trygg i att få plats på ett vård- och omsorgsboende på ålderns höst. Vi ser detta som ett sätt att få en större trygghet bland kommunens äldre och därmed också ett högre välmående,säger Per-Åke Sörman, kommunalråd för Centerpartiet i Örebro kommun.