Förskolenämnden satsar en miljon för att stärka förskolepersonalens hälsa

Förskolenämnden förväntas att på sitt sammanträde den 28 augusti att satsa en miljon kronor för en hållbar arbetshälsa. Orsakerna till psykisk ohälsa varierar, och kan vara av såväl arbetsmässig som privat karaktär. Nationella studier visar dock att samband mellan psykiskt ohälsa och social arbetsmiljö.

– Under 2018 har Örebro kommun startat upp projektet ”Hållbar arbetshälsa” där olika metoder används. Några av dessa metoder är kollegial reflektion, GDQ (systematisk arbetsmiljöarbete, ledarskap, medarbetarskap, rehabilitering och ohälsa) och Pappily som används för att förebygga stress, säger Marie Magnusson (KD), ordförande i Förskolenämnden.

– Personalens stress och sjukfrånvaro i förskolan är vår akilleshäl, säger Kenneth Hallén (S), vice ordförande i Förskolenämnden. Därför är det viktigt att göra denna satsning för både personal och barn. Mår personalen bra, får självklart även barnen del av det!

– Miljonsatsningen för att stärka förskolepersonalens hälsa och mående tas ur Förskolenämndens planeringsreserv och ingår som en del i en kommunövergripande personalsatsning. Istället för att låta förskolorna själva stå för satsningen på personalens hälsa, och därmed behöva ta av barnpengen, är det viktigt att även finansiera detta fullt ut, avslutar Marie Magnusson.

, ,