Inför nattstopp på linje 5 – resenärer kan gå av mellan två hållplatser

För att öka tryggheten för Länstrafikens resenärer inför nu Länstrafiken nattstopp på linje 5. Från den 31 augusti kommer det vara möjligt för resenärer att kliva av mellan två hållplatser om önskad plats är trafiksäker att stanna på.

– Många upplever en viss otrygghet när de reser sena kvällar och nätter. Med nattstopp vill vi öka tryggheten för våra resenärer, säger Mats Gunnarsson (MP), ordförande i nämnden för samhällsbyggnad. Vi vill att alla ska känna sig trygga när de reser med kollektivtrafiken och det här är en del i det arbetet.

Länstrafiken inför nattstopp på linje 5 i Örebro. Nattstopp kommer att införas från den 31 augusti och på prov i 18 månader.

–  Linje 5 är en populär linje och kommer ge oss goda möjligheter att utvärdera nattstopp på ett bra sätt, poängterar Fredrik Eliasson, kollektivtrafikchef Länstrafiken Örebro. Om försöket med nattstopp på linje 5 fungerar bra kommer vi sen att utöka möjligheten till nattstopp på fler linjer.

Ett nattstopp kan utföras om platsen är trafiksäker och om trafiksituationen tillåter. Resenären ska anmäla nattstopp direkt vid påstigning eller som senast vid hållplatsen innan önskat nattstopp. Bussföraren avgör sedan om nattstopp är möjligt när bussen är framme vid platsen.

– Bussföraren är den som avgör om en plats är trafiksäker, fortsätter Fredrik Eliasson. Vi garanterar aldrig att det går att genomföra ett önskat nattstopp då det beror på trafiksituationen vid just det tillfället.