Kommunens miljöpris byter namn till hållbarhetspris – 50 000 i prissumma

Örebro kommuns interna och externa miljöpris, vars syfte är att lyfta fram goda förebilder som kan inspirera andra till arbete som resulterar i miljövinster samt ge ökad uppmärksamhet till miljöfrågan, föreslås revideras till ett internt respektive externt hållbarhetspris.

Prissumman för det interna priset föreslås ändras från 10 000 kronor till 50 000 kronor för att användas i det fortsatta hållbarhetsarbetet. Det externa priset delas ut på Örebrogalan.

källa: Örebrokommun