Vänsterpartiet: Bygg fritidscenter i Vivalla och Brickebacken

“Vänsterpartiet vill att kommunen ska etablera två stycken fritidscenter, ett i Vivalla och ett i Brickebacken. Tanken med konceptet är att erbjuda en plats för tjejer och killar över 16 år och det ska innehålla olika fritidsaktiviteter och kulturinslag som ungdomarna själv efterfrågar. Men också plats för föreningslokaler, studieförbund och olika samhällsfunktioner som arbetsförmedling och studievägledning”, skriver partiet.

“I Vivalla bor nästan 1200 ungdomar mellan 16-24 år, och i Brickebacken över 600 personer i den åldern. Dessa ungdomar är på grund av sin ålder inte längre välkomna till fritidsgården. Många familjer är också trångbodda vilket gör att det kan vara svårt att träffa vänner hemma”.

– Vi har träffat många unga tjejer och killar i den här åldern och de berättar att det inte finns så mycket för dem att göra på fritiden i de här områdena. Flera säger också att det är svårt att koncentrera sig på skoluppgifter hemma och behöver en plats för studier, säger Linn Josefsson, ledamot i Tekniska nämnden och kandidat till Kommunfullmäktige för Vänsterpartiet.

Grunden i fritidscentren ska vara kultur och fritid, där ungdomarna själva har ett inflytande över vilken verksamhet som ska finnas.

,