KD: Vill bygga fler trygghetsboenden

Kristdemokraternas vice partiledare Jakob Forssmed besökte idag Örebro för att lyfta frågan om ofrivillig ensamhet, inte minst bland äldre, och vikten av att de får tillgång till ett tryggt boende och gemenskap.
Jakob Forssmed efterlyste i somras på DN kultur ett politiskt samtal om hur vi möter den ofrivilliga ensamheten i Sverige. Över en miljon människor i Sverige saknar en nära vän. Antalet närvarande på en begravningsgudstjänst har halverats sen 1990 och allt fler begravs utan en enda vän eller anhörig närvarande. Inte minst drabbar ensamheten de äldre. Ungefär var tredje person över 85 kände sig ensam i SCB:s senaste mätning och var sjätte person över 85 var socialt isolerad.

 

– I Örebro vill Kristdemokraterna mota utvecklingen genom satsa på att nya trygghetsboenden byggs i Örebro, säger kommunalråd Lennart Bondeson (KD). Trygghetsboenden möjliggör samhörighet genom till exempel gemensamma måltider, möjlighet till aktiviteter och allt som oftast en funktion som fungerar som ett sammanhållande kitt för de boende.

– Idag står 600 personer i kö som vill ha ett trygghetsboende i Örebro, säger Marlene Jörhag (KD), toppkandidat Örebro kommun. Vi måste ta krafttag för att möta behovet, främja gemenskap och hindra ofrivillig ensamhet. Vi vill under kommande mandatperiod arbeta aktivt för att ÖBO och enskilda aktörer ska möjliggöra fler trygghetsboenden i Örebro kommun.