Så vill Centerpartiet utveckla Örebro kommuns skolor

“Örebro kommuns skolor och förskolor är alla bra, men kan bli bättre. För Centerpartiet finns ingen annan inställning än att alla elever ska klara skolan. Då måste vi jobba med tidiga insatser och lyckas med att se varje elev”, skriver Centerpartiet Örebro kommun.

 – Alla elever är individer och måste bemötas utifrån sina egna förutsättningar. Förskolan och skolan ska rusta eleverna både kunskapsmässigt och för att senare i livet bli goda samhällsmedborgare så därför är det viktigt att vi lägger en bra grund. Oavsett var i kommunen du bor och oavsett behov av funktionsstöd ska du få förutsättningar att klara skolan säger Per-Åke Sörman, kommunalråd och listetta för Centerpartiet i Örebro kommun.

För Centerpartiet är det kvalitet och transparens på skolan som är avgörande, inte vem som driver den. Skolan ska vara en plats för möjligheter. En individanpassad skola är grundförutsättningen för en fungerande skola. Den pedagogiska verksamheten ska utgå ifrån barnens intressen och stimulera deras lust till lärande. Barn-konventionen och det nationella kunskaps- och värde-uppdraget är grunden för all skolpolitik på kommunal nivå.

– Skolan är en jätteviktig pusselbit som måste samverka med andra. När unga mår dåligt, eller när vi ser att annat i barnens liv inte fungerar så måste vi agera snabbt och samordnat från samhället. Dessutom behöver vi stärka pedagogernas förutsättningar vid svåra situationer. Till exempel vill Centerpartiet utbilda all relevant personal inom förskolan i hur man tar hand om och hjälper traumatiserade små barn, säger Linda Larsson, tvåa på Centerpartiets kommunlista.

 – Även den fysiska miljön har stor betydelse för barns förutsättningar för lärande. Vi har haft en lång process i kommunen där vi jobbat med den fysiska miljön för förskolor och skolor och i det arbetet har Centerpartiets prioritering varit att värna om gröna gårdar med tillräcklig yta samt att bygga på ett sätt som underlättar trygghetsarbetet, säger Seydou Bahngoura, trea på Centerpartiets kommunlista.