1 200 nya bostäder i Törsjö – och fler lägenheter i Ladugårdsängen

Örebro växer, och på dagens byggnadsnämnd fattas det beslut om nya detaljplaner som möjliggör byggandet av 1 500 bostäder, tre förskolor och två skolor. I Törsjö i Mariebergsområdet planeras för ett större bostadsområde med blandad bebyggelse och servicefunktioner. Totalt kommer det i detta område bli cirka 1200 bostäder i form av flerbostadshus, radhus, kedjehus, stadsvillor och villabebyggelse.

Nya detaljplaner möjliggör även för en förskola i Ekeby Almby och nya lägenheter i Ladugårdsängen. Det kommer också skapas större skolgårdsmiljöer vid Engelbrektsskolan och nya förutsättningar för bostadsbyggande och förskola i området utefter Svartån.

När Örebro växer behövs både nya skolor och förskolor, vilket de beslutade detaljplanerna skapar förutsättningar för. Till exempel vid byggnationen av den nya Eklundaskolan så kommer även skolgården att utökas och läggas i direkt anslutning till den befintliga parken genom en omdragning av Hagmarkgatan.

– Örebro växer och vi planerar nu för ytterligare bostadsområden, men också för att möjliggöra byggnationen av nya förskolor och skolor. På dagens byggnadsnämnd fattar vi många avgörande beslut för Örebros fortsatta utveckling med både bostäder, skola, förskola och service, säger Carina Toro Hartman (S), ordförande i byggnadsnämnden.

– Vi har stora planer för att utveckla nya stadsdelar i Örebro och de nu antagna detaljplanerna skapar förutsättningar för Örebro att växa, men också för att skapa goda utemiljöer i anslutning till våra skolor. Vi ser ett behov av att både utveckla helt nya stadsdelar samtidigt som vi ser till att man kan fortsätta leva och bo även i de centrala delarna av staden, säger Linda Larsson (C), vice ordförande.

,