Planen för nya CV-området är godkänd – preliminär byggstart år 2022

Nu startar utvecklingen av CV-området och sakta men säkert växer en ny stadsdel fram i Örebro. Igår torsdag 30 augusti godkändes planprogrammet för CV-området av programnämnd Samhällsbyggnad, skriver Örebro kommun.

“Utvecklingen av CV-området innebär att en ny större stadsdel tillkommer centralt i Örebro. Det kommer bli en plats för ett stort antal örebroare att bo och arbeta i. På sikt föreslås området omvandlas från att vara ett instängslat industriområde, till att bli en väl integrerad stadsdel i östra Örebro samt staden som helhet”, fortsätter kommunen.

“Planprogrammet visar på kommunens mål och visioner med området och är framtaget tillsammans med fastighetsägaren Jernhusen. Utvecklingen av CV-området kommer att ske över lång tid och planeras i etapper med start i öster. En detaljplan för den första planeringsetappen kommer att påbörjas under 2018/2019. Hela området kommer inte vara fullt utvecklat förrän om 25–30 år. Det statliga bolaget Jernhusen planerar för en preliminär byggstart i området år 2022”.

CV-området har sedan början av 1900-talet fungerat som ett verkstads- och industriområde kopplat till reparationer och underhåll av lok och vagnar. Den historiska kopplingen i området har varit betydande så väl lokalt som nationellt. Många av de kulturhistoriska byggnaderna och miljöerna i området kommer att bevaras, de kommer att få nya användningsområden och nytt innehåll.

källa: Örebro kommun

,