Här öppnar ett nytt “bibliotek” för sportutrustning

En Fritidsbank ska öppna i Varberga/Oxhagen. Fritidsnämnden kommer den 11 september att ta beslut om huruvida finansiering av verksamheten ska ske. Många människor står idag utanför idrottsrörelsen och har svårt att få till en aktiv fritid. Motion och idrottsaktiviteter är viktigt för folkhälsan och för att människor ska känna gemenskap, uppger kommunen i en information.

– Fysisk aktivitet är viktigt i alla åldrar och forskningen pekar på att yngre och äldre människor inte får tillräckligt med fysisk aktivitet. Att röra på sig är bra både för den psykiska och fysiska hälsan. Genom Fritidsbanken kan en aktiv fritid uppmuntras genom gratis utlåning av fritidsutrustning och på så sätt bli mer tillgänglig för örebroarna, säger Jonas Håård (S) ordförande i Fritidsnämnden.

– Satsningen på Fritidsbanken bidrar även till ett hållbart samhälle då all utrustning återvinns på ett effektivt sätt. Den utrustning som kommer att lånas ut har skänkts av privatpersoner, föreningar och företag och repareras vid behov av Fritidsbanken, säger Annika Tholster (C) vice ordförande i Fritidsnämnden.

Visionen är att det inom en femårsperiod ska finnas fem stycken fritidsbanker i Örebro kommun och nu planeras den första att öppnas i Varberga/Oxhagen. Bakom initiativet står Idéburet offentligt partnerskap (IOP) VOX som består av Studieförbundet Bilda, Örebro läns idrottsförbund och Partnerskapet Örebro kommun.