Socialdemokraternas Kenneth Nilsson: Beslut flyttas ut från rådhuset

Kenneth Nilsson (S) gick på lördagen ut och berättade på Facebook att den kommunledning han hoppas på att få förtroendet att leda framöver kommer att ha möten runt omkring i hela Örebro kommun. Minst en gång i månaden ska den kommunledning han representerar ha sina gemensamma möten i andra delar av kommunen än rådhuset.
– Det innebär att både ledande politiker och ledande tjänstemän, beroende på vilka ärenden som ska hanteras, måste flytta sig till olika delar av kommunen beroende på vart vi är då. I samband med mötena ska de ledande politikerna och kommundirektören då ha en extra dragning om situationen i just den delen av kommunen, utifrån politikernas olika ansvarsområden. Hur fungerar skolan? Har det förekommit brottslighet? Hur ser hemvårdens situation ut? säger Kenneth Nilsson, Kommunstyrelsens ordförande (S) i Örebro kommun.
– Besöken skulle exempelvis kunna ske i Närkes Kil, sedan Vivalla, Norr, Oxhagen, Odensbacken,  Adolfsberg, Varberga, Öster… och så vidare. En mandatperiod är fyra år. Under en mandatperiod ska vi hinna med många besök i hela Örebro, både stad och landsbygd, fortsätter Kenneth Nilsson.
– Att röra sig i sitt eget samhälle måste sluta vara en uppgift bara för partierna. Det ska vara en uppgift för kommunledningen också. Såväl tjänstemän som politiker måste ut mer på sina vanliga möten och visa att hela Örebro är viktigt. Påståendet ”ni bryr er bara när det är val” är inte sant nu. Det ska vara ännu mindre sant under mitt ledarskap, avslutar Kenneth Nilsson.
,