Centerpartiet: “Bättre mångfald för Örebro framåt”

“Centerpartiets politik bygger på att alla boende i Örebro kommun har både rättigheter och skyldigheter. Vi strävar hela tiden efter att ge människor så mycket egenmakt som möjligt. Det innebär att vi alltid ser människor som tillgångar, om samhället ger rätt förutsättningar. Det innebär att vi förväntar oss att alla människor, utifrån sina förutsättningar, jobbar aktivt för att bidra i samhället. Centerpartiet värnar asylrätten, den är grundläggande i den människosyn som vi står för. Vi vill också återinföra familjeåterförening.

För oss är det fullständigt självklart att om vi vill lyckas bättre med integrationen i framtiden så måste människor få känna att man på riktigt kan rota sig i Sverige, och så länge vi splittrar familjer så kommer det vara svårt. Vi behöver också jobba betydligt bättre än vad vi har gjort historiskt med att Örebro, och Sverige ska vara VI, inte Vi och DOM. Vi behöver tydligt betona att alla människor i grunden förväntas ta ansvar för sin egen försörjning, så länge man inte är sjuk eller av annan anledning inte kan jobba så ska egenförsörjning vara utgångspunkten.

Att lära sig jobbet och språket på jobbet, få nya kollegor och att i fikarummet få chansen att lära känna sitt nya land och sina nya landsmän är jätteviktigt. För oss är det självklart att ett jobb är bättre än inget jobb. Om facken och arbetsgivarna tar sitt ansvar i detta så vill vi matcha ett sådant avtal med både sänkt inkomstskatt och arbetsgivaravgift upp till en viss lön. På så sätt skapar vi nya jobb till dem som har mycket svårt att få ett jobb med de avtal som finns på arbetsmarknaden idag. Om parterna däremot inte tar sitt ansvar så är vi beredda att lagstifta för att få fram fler ingångsjobb och därmed ge nyanlända en chans att etablera sig på arbetsmarknaden.

 Centerpartiet tar den klyvning av Sverige som vi ser och bekymras över på allvar. Men våra lösningar finns varken i att säga att allt var bättre förr, eller i att av rädsla stoppa människor vid gränsen. Våra lösningar bygger på att bryta den passivisering som tidigare funnits inbyggd i offentliga system. Framtidens utmaningar löser vi genom att gå framåt. Se utmaningarna, och föreslå åtgärder för att lösa dem så att vi på riktigt blir ett och samma samhälle. Det här valet handlar om våra grundläggande värderingar. Centerpartiet väljer att gå framåt för medmänsklighet, framtidstro och optimism. Vilken väg väljer du?”

 Abdulrahman Ibrahim Muhammed (C) Kommunkandidat

 Elisabeth Malmqvist (C) Riksdagskandidat