#närmusikentystnar tilldelas Live at Hearts pris Musikörat – “tog ställning för en jämställd musikbransch”

I dag onsdagen den 5 september delar Live at Heart-festivalen ut priset Musikörat. I år delas utmärkelsen ut till alla de som delade med sig av sina berättelser och tog ställning för en jämställd musikbransch under MeToo-hösten- och vintern.

– Tusentals berättelser gjorde det glasklart under hösten och vintern att musikbranschen har många steg att ta mot att bli rättvis och jämställd, säger Åke Lundström, VD för Live at Heart. De som samlades under uppropet #närmusikentystnar gjorde något väldigt viktigt och nu måste vi lyssna och göra rätt.

Juryns motiveringen till priset lyder:

“Vi vet alla vilka ni är, för ni har hjälpt oss att sluta vara tysta. Genom att dela med er av viktiga berättelser, genom att lyssna på och stötta varandra, genom att lägga skammen där den hör hemma. Ni har gjort det vi andra inte klarat av. Det är dags nu. Tystnads-, övergrepps- och härskarkulturer har ingen plats i framtidens samhälle. #närmusikentystnar låter högt, klart och måste höras.

Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. Vi har utrustats med förnuft och samvete och bör handla gentemot varandra i en anda av gemenskap. Så står det i FNs allmänna deklaration om de mänskliga rättigheterna.

Det gäller även oss i musikbranschen. Vi har inte tid att vänta längre.”

– Vi är tacksamma för att det här priset riktar tillbaka ljuset på den här viktiga frågan som vi upplever återigen har hamnat i skymundan, säger Anna Lindholm och Ellinor Borggren, representanter för #närmusikentystnar som kommer vara på plats för att ta emot priset. Förra höstens känsla av revolution var viktig, och det har blivit bättre – men män behöver våga vara tydliga mot andra män om var gränsen går, oavsett om det gäller fysiska eller psykiska trakasserier. Vi upplever att det fortfarande allt för ofta ligger på vårt ansvar, och vi är trötta på det.
Musikörat delas ut till någon inom musikbranschen som bryter normer, korsar gränser och för människor samman. Utmärkelsen har tidigare delats ut till Jill Johnson, Hilda Sandgren och Tomas Ledin, Göran Samuelsson, Alexander Goldmann och Malena Ernman.
Priset delas ut under Live at Hearts invignings-mingel som hålls på Örebro konserthus onsdag 5 september mellan klockan 18.00 och 19.00.