Samtal och paneldiskussion på Scandic Grand om demokrati

Lördag 8 september klockan 14.00 anordnas en konstnadsfri föreläsning och panelsamtal på Scandic Hotel Grand, Örebro. Evenemanget är en del i samtalsserien ”Att värna demokratin” och arrangeras av Örebro länsteater, Studieförbundet Bilda och Centrum mot våldsbejakande extremism Örebro. Nytt för denna gång är att evenemanget även är den en del i Live at Heart-festivalen i Örebro.

–I Örebro kommuns Handlingsplan mot våldsbejakande extremism står det ’att förebygga förekomsten av våldsbejakande extremism är av avgörande betydelse för att förhindra att odemokratiska krafter får fäste i samhället. För att göra detta krävs ett väl fungerande och långsiktigt samarbete mellan de aktörer som på olika sätt berörs av frågan.’ Detta samarbete mellan kommun, kultur och civilsamhälle är ett exempel på hur vi tillsammans kan jobba mot detta mål. Genom samverkan över olika sektorer lär vi oss av varandra, utbyter kunskap samt breddar våra nätverk, säger Sven-Göran Wetterberg, samordnare hos Kunskapshuset mot våldsbejakande extremism Örebro kommun.

Evenemanget inleds med en föreläsning av Jonathan Leman, erfaren granskare av högerextremism och dess propaganda, samt resurs inom Toleransprojektet.

Därefter ett panelsamtal där även Centrum mot våldsbejakande extremism Örebro samt Ewa-Leena Johansson, KSO Ljusnarsberg och Claudia Kraft, rektor Kvinnerstagymnasiet medverkar. Moderator: Lars Ströman.