Återvinningsstationen tillbaks i Lillån – nu på Kåvivägen

Den 7 september ställs en ny återvinningsstation ut på Kåvivägen i Lillån. Stationen kompenserar för den återvinningsstation som stängdes fredagen den 31 augusti vid Lillån C. Återvinningsstationen är resultatet av ett gott samarbete mellan Örebro kommun och Förpacknings- och Tidningsinsamlingen, FTI.

Placeringen av den nya stationen kommer att göra det lättare för boende att återvinna sina förpackningar och tidningar.

– Efter ett gott samarbete med kommunen har vi nu lyckats hitta yta för en ny återvinningsstation i Lillån. Vi är glada att kunna tillgodose de behov som finns, säger Ulla Krohn, regionchef på Förpacknings – och Tidningsinsamlingen, FTI.

Paralellt med öppningen av den nya stationen pågår ett arbete för att försöka återetablera återvinningsstationen vid Lillån C.

Återvinningsstationer är till för närboende hushåll och ger dem möjlighet att lämna sina pappers-, plast-, metall- och glasförpackningar samt tidningar till återvinning, vilket väsentligt bidrar till att vi aktivt sparar på jordens ändliga resurser vid tillverkning av nya förpackningar och produkter.