Då talar Jonas Sjöstedt (V) i Slottsparken

Lördagen 8 september besöker Jonas Sjöstedt Örebro som ett av de sista stoppen på sin landsomfattande valturné. Under besöket kommer han att hålla tal i Slottsparken. Temat kommer att vara jämlikhet och ett samhälle där alla får plats.

– Vänsterpartiet går till val på en ekonomi för alla, inte bara för de rika. Det handlar om att bygga ett samhälle där alla får del av våra gemensamma framgångar och där rikedomarna inte bara samlas hos en liten elit. Det märks att många tycker precis som vi. Sommarens samtliga opinionsmätningar visar att vi går starkt framåt i opinionen och vi har det högsta medlemstalet på 50 år. Vänsterpartiet är garanten för att Sverige får mer vänsterpolitik. Vi har visat att vi inte svajar när det blåser, säger Jonas Sjöstedt.

14.30-15.00 Jonas talar på scenen i Slottsparken