Svenska kyrkan i Örebro nominerade till Publishingpriset – för tidningen ”Örebro – Mitt i livet”

Efter ett omfattande arbete har juryn utsett finalisterna i 2018 års upplaga av Publishingpriset. En av finalisterna är Svenska kyrkan i Örebro, som nominerats för tidningen ”Örebro – Mitt i livet” i kategorin Medborgartidningar.

– Vi är superstolta över att Svenska kyrkan och Örebro tar plats i den här prestigefulla tävlingen, säger Jenny Holmberg, kommunikationsstrateg hos Svenska kyrkan i Örebro.

Fredagen den 7 september utkommer höstnumret av ”Örebro – Mitt i livet”, med temat Att bära varandra.
– På omslaget syns den här gången Dennis Junge från SVT:s Mot alla odds, som vet allt om att både ge hjälp och även acceptera hjälp för egen del, säger Jenny Holmberg. Under årens lopp har vi haft förmånen att lyfta fram massor av spännande örebroare och deras funderingar runt livet och vad det innebär att vara människa.

“Örebro – Mitt i livet” delas ut fyra gånger per år till ca 60 000 hushåll i Örebro pastorat och lyfter tros- och livsåskådningsfrågor ur ett lokalt perspektiv och på ett brett plan. Tidningen vänder sig till den breda allmänheten, utgår från läsarens horisont och är skriven i en ton präglad av tolerans och öppenhet.

Publishingpriset, som grundades i början av 1990-talet, delas i år ut för 26:e gången. Tävlingen syftar till att synliggöra välgjorda produkter och sporra alla som brinner för att skapa god kommunikation – såväl genom film som i print och på webben. Publishingpriset är fristående från branschens organisationer.

källa: Svenska kyrkan Örebro

,