TelliQ går in på den schweiziska marknaden – behov av rekrytering

Det svenska telematikföretaget TelliQ med kontor i Örebro har ingått avtal med autoSense AG, som delvis ägs av Schweiz största telekombolag, om en B2B lösning för den schweiziska marknaden. Systemet som levereras, är ett så kallat fleet management system och kommer att kunna hantera stora volymer med företagsbilar för B2B marknaden i Schweiz. Affären har skett i ett samarbete med Svenska Springworks.

– Vi är väldigt nöjda över den nya affären då den ligger i linje med vår internationella strategi med egen etablering i Europa. Tjänsten gör att kunden i realtid får full kontroll på hela sin fordonsflotta oavsett storlek på fordonspark, säger Joakim Lindqvist, VD TelliQ.

– Affären medför en fortsatt expansion för TelliQ och fler kompetenser kommer att behövas tas in i bolaget. Vi har redan startat rekryteringsprocessen och vi ökade vår omsättningen med 35% mot föregående år och har en prognos på samma ökning även i år. Vi ser en mycket positiv marknadsbild med god tillväxt flera år framåt, säger Joakim Lindqvist.