Då kommer biskop Johan Dalman till Örebro för visitation

På måndag, den 17 september, inleder biskop Johan Dalman en två veckor lång visitation i Örebro pastorat. Det är första gången efter pastoratsbildningen 2014 som visitation sker. I tidsåtgång är det den mest omfattande visitation som hittills genomförts i Strängnäs stift.

Biskopsvisitationen i Örebro pastorat sker den 17-21 september och 24-28 i samma månad. Biskopen och medarbetare från stiftskansliet besöker alla åtta församlingar och ser verksamheten och möter anställda och förtroendevalda. Han återkommer helgen den 20-21 oktober för att delge sina intryck och ge utmaningar för framtiden.

I visitationen ingår också att biskopen samtalar enskilt med samtliga präster och diakoner.