Start på kampanj för mer hållbart resande till och från jobbet

I dag startar kampanjen Örebro cyklar och åker buss till jobbet, som är en del av EU-projektet Hållbart resande i Örebroregionen. Syftet med projektet Hållbart resande i Örebroregionen är att få fler att gå, cykla eller åka kollektivt till jobbet istället för att åka bil.

– Vår kampanj ingår i det arbetet som Örebro kommun gör för att uppnå de regionala energi- och klimatmålen. Vi vill få vanebilister som arbetspendlar och har fem kilometer eller mindre till jobbet, att omvärdera sina resvanor genom att ”tänka tanken”. Att identifiera en bilresa som kan bytas ut till ett hållbart färdmedel, är ett steg på vägen till att bryta sitt vanebeteende, säger Ingela Berndt, trafikplanerare Örebro kommun.

Örebro kommun är den största in- och utpendlingskommunen i regionen. Samtidigt är det den kommun där flest korta och onödiga bilresor sker idag – trots att det finns goda förutsättningar för att resa med så väl cykel som kollektivtrafik.

– Om vi som kan väljer andra färdmedel för våra korta resor, finns det mer plats på gatorna för dem som verkligen behöver åka bil, säger Ullis Sandberg (S), ordförande Programnämnd samhällsbyggnad.

Många gånger har vi väldigt nära till jobbet så väl som till skolan, affären eller gymmet. Ändå väljer vi ibland att göra en onödig bilresa för att ta oss dit. Därför frågar vi nu örebroarna om deras allra onödigaste bilresor, för att få fler att reflektera över sina egna resvanor och ta ett första steg till ett mer hållbart resande.

– För många är bilen nödvändig för att vardagen ska fungera. Men en del av bilresorna kanske kunde ske med cykel eller buss och den här kampanjen syftar till att få oss att tänka efter vilka av våra bilresor som verkligen är nödvändiga. Vi jobbar för en stad som är tillgänglig för alla, och ju fler bilresor som väljs bort, desto lättare blir det för alla trafikslag att komma fram på stadens gator, säger Hannah Ljung (C), 1:a vice ordförande i Programnämnd samhällsbyggnad.

– Örebro kommun satsar mycket på att göra det säkrare, tryggare och enklare att välja gång-, cykel- och kollektivtrafik. Vi behöver också uppmärksamma hur vi örebroare kan bli bättre på hållbart resande. Därför är vi en del av Region Örebro läns projekt ”Tänk tanken”, där vi genom att uppmärksamma vårt beteende förhoppningsvis på ett enkelt sätt kan öka framkomligheten i Örebro, säger David Gelinder (KD) 2:e vice ordförande i Programnämnd samhällsbyggnad.

,