Kommunen fortsätter utbilda sin personal om integration

Örebro kommuns storsatsning för att öka kunskapen om integration hos medarbetare som möter nyanlända fortsätter i höst. Den 13 september, 23 oktober och 14 november kommer över 500 medarbetare få lära sig mer om trauma, våld i nära relationer och interkulturell kompetens.

Under våren fick kommunens medarbetare ta del av spännande föreläsningar om flyktingsituationen i världen, hur integrationen ser ut på arbetsmarknaden och vad som händer när olika kulturer möts.

– Efter vårens lärorika föreläsningar ser vi nu med spänning fram emot att fortsätta lära oss om integration. Ämnena som höstens föreläsningar handlar om är svåra och i vissa fall till och med tabubelagda, och det är just därför det är så viktigt att vi lär oss mer om dem, säger Susanna Eriksson, projektledare för utbildningssatsningen.

källa: Örebro kommun