Regionen fördubblar sin klimatkompensation vid bilresor

Nu fördubblar Region Örebro län de interna avgifterna för klimatavgiften för bilresor. Avgiften för flyg höjs också och ska nu även omfatta utrikesflyg. Det beslutade regionstyrelsen den 11 september.

Sedan flera år tillbaka har Region Örebro län klimatkompenserat de tjänsteresor som sker med fossila drivmedel, bil och flyg.
– Det här är en viktig signal, och det ger oss bättre förutsättningar att driva på omställningen till klimatsmart resande, säger Andreas Svahn (S), regionstyrelsens ordförande. Redan nu har vi ställt om med till exempel fler videokonferenser i stället för resor, men det finns mer att göra. Fortfarande reser man med bil mer i tjänsten än man borde göra. Den digitala tekniken kan användas mer för möten.

Beslutet i regionstyrelsen innebär bland annat att:

  • Nivån på avgiften för bilresor höjs från 1,50 kronor/kg CO2 till 3 kronor/kg CO2.
  • Avgiften för flygresor ska uppgå till tio procent av kostnaden för flygresan och även omfatta utrikesflyg.

Avsättningen till klimatkompensation har varit cirka 1 200 000 kronor de senaste åren. Med de nya avgifterna kommer klimatkompensationen nästan att fördubblas och bli cirka en miljon kronor högre. Exempel på tidigare satsningar som har gjorts tack vare klimatpengarna är inköp av företagskort, cyklar och videokonferensutrustningar till olika arbetsplatser inom Region Örebro län.

källa: Region Örebro län

,