Visma: Örebro har snabbast takt i digitaliseringen – tvåa i landet

Den digitala mognadsgraden i svenska företag och organisationer ökar i 17 av 21 län, men skillnaden i förändringstakt är fortsatt stor mellan länen. Det visar Vismas Digitaliseringsindex 2018 där 612 vd:ar och ekonomichefer i större bolag och offentliga organisationer rankat sin digitaliseringsnivå.

– Årets digitaliseringsindex visar en positiv riktning, men om Sverige ska bli bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter behöver medvetenheten om de konkreta fördelarna öka i en betydligt snabbare i takt, säger Carola Lissel, vd för Visma Software AB.

Vid årets mätning är antalet län som tar ett kliv framåt fler än i fjol, men det skiljer fortsatt stort – 14,9 procentenheter – mellan de som kommit längst respektive kortast i sin digitaliseringsprocess. I år är det endast fem län som placerar sig över totalindex för Sverige, jämfört med nio förra året.

Riksgenomsnittet landar i år på 48,2 procent, vilket är en ökning med 7,3 procentenheter jämfört med föregående år. Bland de som låg över riksgenomsnittet förra året är det bara Stockholms län, Gotlands län och Kronobergs län som fortsatt gör det. Kronobergs län som toppade listan då är nu ett av de fyra län som visar ett lägre index (om än bara med 0,6 procentenheter).

Störst ökning står Örebro län för med 11,7 procentenheter, från plats 18 i fjol till en andraplats i år.

– De verksamheter som prioriterar att automatisera sina ekonomiska och administrativa processer får en allt större fördel idag, vilket i förlängningen påverkar hela regionen positivt. Att hamna på efterkälken nu kan få stora konsekvenser för konkurrenskraft och tillväxt, avslutar Carola Lissel.