Forskning vid USÖ och universitetet kan ge nya företag inom life science

Forskning vid Örebro universitet och USÖ kan ge flera nya företag inom området life science. det skriver de i ett pressmeddelande. “Vår vision är att ha minst 20 life science-bolag i vår portfölj inom fem år. Redan i dag har vi flera företag som ligger i framkanten inom sina områden, säger Anna Ragén, vd för Inkubera”.

“Life science är en tvärvetenskaplig forskningsgren som innefattar bland annat biologi, medicin och farmaci. Den gemensamma nämnaren för forskningen är att den studerar och vill förbättra förutsättningarna för biologiskt liv”.

“Inkubera jobbar i skärningspunkten mellan stor tillväxtpotential och hög innovativitet. Inom life science har vi just nu kommit till ett läge där vi upplever att våra insatser kan ge stor utväxling för hela regionen. Vi vill stötta utvecklingen av framtidens bolag och arbeta för att regionen på sikt blir ett centrum inom life science”, säger Anna Ragén.

Inkubera AB ägs av Örebro universitet Holding AB.

källa/foto: USO/ORU