Föreläsning om den digitala framtiden inleder konferensen UTSIKT 

Jan Söderqvist har tillsammans med Alexander Bard skrivit fem böcker om den digitala framtiden. I höst är han högaktuell med nya boken Digital Libido: Sex, Power and Violence in the Network Society där de med inspiration från Freud har analyserat samhällsutvecklingen. Den 7 oktober föreläser han på framtidskonferensen UTSIKT som arrangeras av Handelskammaren Mälardalen.

– Varenda människa pratar om förändring, men det betyder ju inte nödvändigtvis att de har förstått. Och det märks när de pratar om framtiden som dom tror ska bli ungefär som nu fast lite mer, lite snabbare och lite mer skojsiga appar. Det kommer inte jag att säga. Jag kommer att prata om hur förändringen med digitaliseringen och globaliseringen välter om kull precis allting i samhället, säger Jan Söderqvist.

“Den nya överklassen i nätverkssamhället är nätokraterna som har tillgång till ett stort, starkt och globalt nätverk. Enligt Freud befinner vi oss i libido – är aktiva, konstruktiva och vill utvecklas eller lever ett liv fullt av upprepning och tomhet med så minimala aktiviteter som möjligt – mortido. Jan Söderqvist och Alexander Bard har sökt efter libidot i våra digitala liv och fann till sin förvåning att den stora majoriteten i västvärlden lever ett liv fullt av mortido och många av dem är unga arga män. Hur det påverkar oss människor och samhällsutvecklingen får du veta mer om under framtidskonferensen UTSIKT, 7-8 oktober 2018”, skriver arrangören.

www.utsikt.nu

Om UTSIKT
Handelskammaren Mälardalen bjuder för tredje gången in till mötesplatsen UTSIKT 7-8 oktober. Arrangemanget samlar cirka 400 deltagare från näringslivet i Örebro län. UTSIKT är lika mycket en mötesplats som konferens och event. Framför allt är UTSIKT en mötesplats med en tydlig avsikt – att påverka tillväxten och utvecklingen i Örebroregionen.

Om Handelskammaren Mälardalen
Handelskammaren Mälardalen är en privat näringslivsorganisation som ägs och styrs av medlemsföretagen i Västmanlands och Örebro län. Uppdraget är att företräda och främja regionens företag så de får bästa möjliga förutsättningar för tillväxt. Viktiga frågor är infrastruktur, kompetensförsörjning och internationell handel. Handelskammaren Mälardalen grundades 1907 och är en av elva fristående regionala handelskammare i Sverige. I världen finns ca 12 000 Chambers of Commerce.