Örebroporten säljer Mellringestaden – värde: 800 miljoner

Örebroporten säljer Mellringestaden till Stenvalvet. Fastigheterna som ingår är Athena 5 och Athena 19, totalt ca 45 000 kvm lokaler med verksamheter huvudsakligen inom samhällsservice. Det överenskomna fastighetsvärdet är drygt 800 miljoner kronor. Tillträde är planerat till den 1 februari.

– Örebroporten bedömer att vi har genomfört vårt uppdrag att utveckla området. Mellringestaden har varit basen i vårt bestånd från bolagets start. I våras landade vi i ståndpunkten att det inte är nödvändigt att Örebroporten är fortsatt ägare av Mellringestaden och att en försäljning i stället kan vara både lämplig och möjlig. Intresset att förvärva samhällsfastigheter har växt och det finns idag en stor efterfrågan, inte minst från långsiktiga fastighetsaktörer som förvaltar pensionskapital, säger Lennart Bondeson, styrelseordförande i Örebroporten.

– Det är en stor förvaltningsfastighet som inte lämplig att stycka upp på flera fastighetsägare utan bör hållas samman för en fortsatt bra driftsekonomi, bland annat genom det stora kulvertsystem som finns i området. Förutsättningar för att Örebroporten kan tänka sig att sälja är att köparen är långsiktig i sina avsikter med fastighetsförvaltningen och att man har tillräckliga resurser och tillräcklig storlek för att kunna fortsätta utveckla området i linje med verksamheternas behov, säger Jeanette Berggren, VD för Örebroporten.

– Reavinsten medför att Örebroporten kan minska vår låneskuld (fn 2,8 mdr) med ca 650 mkr och att vi samtidigt kan göra nödvändiga omstruktureringar i vår derivatportfölj. Vid årsskiftet införs de nya ränteavdragsbegränsningsreglerna vilka träffar Örebroporten. Både amortering och omstruktureringarna är nödvändiga för att sänka bolagets framtida räntekostnader så att vi även i framtiden kan hålla våra resultatnivåer, avslutar Jeanette Berggren, VD för Örebroporten.

– Försäljningen gör att Örebroporten kommer göra en stor reavinst. Det är väldigt bra för kommunkoncernen att amortera på våra lån, det gör oss ännu bättre rustade för framtiden där många nya investeringar väntar. Vi välkomnar samtidigt Stenvalvet som en ny stor aktör på Örebromarknaden, säger Kenneth Nilsson, kommunstyrelsens ordförande.

Fakta:

  • Fastigheterna som ingår i försäljningen är Athena 5 och Athena 19 och omfattar ca 45 000 kvm lokaler.
  • Tillträde sker den 1 februari 2019.
  • Köpare är Fastighets AB Stenvalvet (publ)
  • Det överenskomna fastighetsvärdet är 821,5 mkr. Örebroportens bokförda värde är ca 396 mkr.
  • Örebroportens soliditet ökar i och med affären från 15,5% till ca 25%.
  • Örebroporten och dess föregångare har utvecklat Mellringestaden sedan slutet av 1990-talet. Merparten av verksamheterna i området är verksamma inom samhällsservice såsom skolor, vårdboenden, demensboenden, rättspsyk och förskola. Byggnaderna och verksamheterna ligger fint inbäddade i parkmiljön som finns kvar sedan tiden då det bedrevs mentalsjukhus i området.
  • Cushman & Wakefield har anlitats som säljarens rådgivare och transaktionskonsult.
  • Advokatfirman Lindahl har anlitats som juridiskt ombud för säljaren.
  • Försäljningen ska godkännas av Kommunfullmäktige i Örebro.
,