Jättechans för en Örebrostudent – jobb ett år på handelskammaren i New York

En student vid Örebro universitet ska få möjligheten att tillbringa hela nästa år vid den Svensk-amerikanska handelskammaren i New York. – Ett av Örebro universitets strategiska mål är internationalisering. Den här satsningen går helt i linje med detta, säger Johan Schnürer, rektor på Örebro universitet.

Projektet är resultatet av ett nytt samarbete med Örebro universitet, Inkubera AB och Svensk-amerikanska handelskammaren i New York. Det går under namnet The Örebro University Scholarship och riktar sig till studenter vid Handelshögskolan på Örebro universitet.

Från och med januari 2019 och tolv månader framåt ska en student få arbeta på den Svensk-amerikanska handelskammaren i New York. Där ska studenten få ägna sig åt frågor som rör handel och andra affärsrelationer mellan Sverige och USA, samt lära känna erfarna företagsledare – både svenska och amerikanska – som är knutna till kammaren.

Studenten kommer även att få ägna sig åt planeringen inför och genomförandet av den Svensk-amerikanska handelskammarens årliga hållbarhetskonferens, ”Sustainology Summit”, där Örebro universitet regelbundet deltar.

– Ett av Örebro universitets strategiska mål är internationalisering, eftersom det är en viktig del i att utveckla kvaliteten inom både utbildningen och forskningen på lärosätet. Den här satsningen går helt i linje med detta, säger Johan Schnürer, rektor på Örebro universitet.

Inkubera AB, som är en del av Örebro universitet Holding AB, finansierar projektet tillsammans med Svensk-amerikanska handelskammaren. Tanken är att studenten bland annat ska kunna arbeta med att hjälpa svenska startup-bolag i USA, berättar Anna Ragén, som är vd för Inkubera.

– Ett av kriterierna för om en inkubator är attraktiv för företag, innovatörer och investerare är hur inkubatorns nätverk och kontakter ser ut internationellt. För att bli antagen till många av våra program finns det ett krav på att startup-bolaget har en internationell potential. Det här är en mycket attraktiv kanal för våra innovativa startup-bolag att nå den amerikanska marknaden, säger Anna Ragén.

källa/ foto: Örebro universitet