Manpower: “Arbetsgivare förväntar sig en rekordhet arbetsmarknad i höst”

Arbetsgivare i mellersta Sverige förväntar sig en rekordhet arbetsmarknad i höst, enligt ManpowerGroup Arbetsmarknadsbarometer. Regionens sysselsättningstrend ärden starkaste i undersökningens historia och ligger på +24 procent för det fjärde kvartalet, ett rejält uppsving från föregående kvartals prognos på +4 procent. Jobbprognosen för Sverige som helhet ligger på +8 procent.

– En intensiv valrörelse och osäkerhet kring valresultatet har inte minskat optimismen hos arbetsgivarna i mellersta Sverige, som tror på rejält många fler jobbtillfällen under hösten. Kompetensbristen i Sverige är fortsatt stor, och nu behöver frågan om kompetensförsörjning prioriteras, säger Lars Forseth, vd för ManpowerGroup Sverige.

Framför allt är det i mellersta Sverige där jobben väntas finnas i höst. Arbetsgivare i Södermanland, Västmanland, Värmland och Örebro län rapporterar regionens starkaste sysselsättningstrend någonsin, på hela +24 procent. Det innebär att arbetsgivare i regionen tror på en rejält ökad jobbtillväxt under hösten, ett markant uppsving från föregående kvartals försiktiga prognos på +4 procent. Motsvarande siffra för samma kvartal föregående år är +16 procent.

Sysselsättningstrenden för Sverige som helhet ökar med fyra procentenheter från föregående kvartal till +8 procent, den näst starkaste jobbprognosen under de senaste fem åren. Efter flera kvartal av svaga prognoser lämnar även Norrlands arbetsgivare en optimistisk jobbprognos på +8 procent. Av storstadsregionerna förväntas rejält fler jobb i Västsverige, medan Stockholm-Uppsalaregionen och Skåne rapporterar försiktiga jobbprognoser.

Nio av de tio undersökta branscherna i Arbetsmarknadsbarometern lämnar positiva jobbprognoser. De mest optimistiska arbetsgivarna återfinns i såväl tillverkningsindustrin som i parti- och detaljhandeln, med sysselsättningstrender på +16 procent. Även arbetsgivare i hotell- och restaurangbranschen samt byggbranschen lämnar fortsatt starka jobbprognoser.

– Arbetsmarknadsbarometern pekar på ett uppsving för industrin, vilket är goda nyheter om trenden håller i sig. Samtidigt upplever svenska företag i flera branscher att det blir allt svårare att rekrytera. I dag har vi den mest omfattande kompetensbristen i Sverige på 12 år, enligt vår senaste undersökning Talent Shortage, säger Lars Forseth.

källa: Manpower Group