“Stort intresse för Hushållningssällskapets juridiktjänster”

Redan innan verksamheten har dragit i gång är intresset stort för Hushållningssällskapets nya juridiktjänster. Både andra aktörer på marknaden och jurister som är intresserade av att arbeta med Hushållningssällskapet Juridik AB har tagit kontakt. Bolagsstämman har nu utsett nya styrelseledamöter.

Katarina Wiklund, vd för Hushållningssällskapet Juridik AB, är glad över att kunna dra i gång verksamheten. Det finns ett stort och ökande behov av en grön juristpartner bland landsbygdsföretag. Tjänsterna kommer att finnas tillgängliga över hela landet.

– Eftersom vi är oberoende kan vi ha många samarbetspartner på marknaden. Flera har redan hört av sig. Vi har också fått spontanansökningar från jurister, säger Katarina Wiklund.

Rekryteringsannonser är ute om några dagar och de första juristerna beräknas vara på plats under hösten. Det är främst kvalificerade jurister som anställs och de får möjlighet att bli delägare i bolaget.

Miljörätt, fastighetsrätt, generationsskiften, ekonomisk familjerätt och avtalsfrågor är de viktigaste områdena. De juridiska tjänsterna kompletterar Hushållningssällskapets övriga rådgivning.

De orter som juristerna i första hand kan vara placerade på är: Luleå, Umeå, Karlstad, Vänersborg, Skara, Borås (Länghem), Uppsala, Västerås, Örebro, Nyköping, Linköping (Vreta kluster), Gamleby, Kalmar, Växjö (Ingelstad), Bräkne-Hoby, Kristianstad och Borgeby.

Vid bolagsstämman på Bjärsjölagårds slott i Skåne på söndagen valdes ny styrelse. Ordförande i Hushållningssällskapet Juridik AB är Johan Hemmingsson, fastighetsägare och företagare från Vimmerby.

Övriga ledamöter i styrelsen: Sandra Hamilton, entreprenör med juristbakgrund från Örebro, Christin Hofbauer, advokat från Lidköping, Viktoria Mettävainio, organisationskonsult från Luleå, Pär Martinsson, ekonomichef på Hushållningssällskapet Skåne, Lars Berggren, lantbrukare från Karlshamn och ordförande i Hushållningssällskapet Kalmar Kronoberg Blekinge, och Bo Selerud, vd för rådgivningsbolaget HS Konsult i Mälardalen.