Politiker får “prova-på” hur det är att leva med olika funktionsnedsättningar

Kampanjen Funktionshinderbanan är ute på en 80 mil lång cykelturné för fler och bättre LSS-boenden. Den 19 september stannar Funktionshinderbanan i Örebro för att prata med LSS-ansvariga politiker. Politikerna kommer bland annat få uppleva hur det är att leva med kognitiva funktionsnedsättningar genom VR-glasögon.

Under tre veckor cyklar initiativtagaren Robin Berkhuizen 80 mil från Gävle till Göteborg för att uppmärksamma behovet av att bygga fler och bättre LSS-bostäder för personer med funktionsnedsättningar. Längst vägen stannar de för att intervjua olika människor som tycker, tänker och bestämmer i frågan om LSS-boenden.

Som ett led i att sprida mer kunskap bland politiker i frågor som rör LSS-bostäder och personer med funktionsnedsättning så utmanade Funktionshinderbanan tidigare i år LSS-ansvariga kommunpolitiker till att gå ut på en veckas praktik på ett LSS-boende.

I Örebro antog nio politiker utmaningen. George Barsom (KD), ordförande för Nämnden för funktionshindrade i Örebro, har genomfört en veckas praktik på ett av kommunens LSS-boende. Övriga politiker från samma nämnd som antog utmaningen har gjort några dagars praktik.

– Örebro är ett självklart stopp för oss eftersom det var den kommun där flest politiker antog vår utmaning. Fantastiskt roligt! Vi kommer träffa politikerna för att höra vad de lärt sig under sin praktik. Vi kommer även låta dem prova på hur det är att leva med kognitiva funktionsnedsättningar genom VR-glasögon, säger initiativtagaren Robin Berkhuizen