Branäsgruppen tar över driften av Storstenshöjden – skidhyror som arbetar utifrån ett ”hämta själv-system”

När Branäsgruppen förvärvade anläggningarna Ånnaboda och Tolvmannabacken för fem år sedan ingicks ett driftsavtal med minoritetsägarna JL-marknad. I slutet av augusti avyttrades konferens- och campingdelen av Ånnaboda och Branäsgruppens del av verksamheten renodlades till att enbart omfatta de alpina anläggningarna Storstenshöjden samt Tolvmannabacken. Samtidigt tog Branäsgruppens centrala organisation över driften av bolagen från Johan Larsson och Åsa Jansson i JL-marknad.

-Vi har genom gruppens övriga anläggningar stor erfarenhet av alpina verksamheter och det känns naturligt att även Storstenshöjden och Tolvmannabacken hamnar under samma organisation. Anläggningarna blir Branäsgruppens minsta men man skall inte underskatta betydelsen av bra skidåkning nära befolkningstäta områden. De här backarna är en viktig inkörsport för många som aldrig hade haft chansen att uppleva skidåkning och vinterfriluftsliv annars säger Anders Kjällström, VD för Branäsgruppen.

Storstenshöjden har ett attraktivt läge nära Örebro och E18/E20. Tolvmannabacken i Kisa har ett minst lika intressant upptagningsområde med sitt läge mellan Norrköping, Linköping, Jönköping och Västervik.

-När vi förvärvar en anläggning brukar vi använda första året till att observera och lära oss. I det här fallet har vi varit närvarande under ett par år och man kan väl betrakta det som en flygande start. Vi kommer att göra några justeringar som gästen kommer att märka på kortare och snabbare köer, någonting som vi arbetat stenhårt med på våra övriga anläggningar.

Branäsgruppens övriga anläggningar; Branäs, Kungsberget, Vallåsen och Ulricehamn har skidhyror som arbetar utifrån ett ”hämta själv-system” där gästen efter genomförd bokning får ett sms med instruktioner om i vilket uthämtningsfack de kan hämta sin färdiga utrustning. Ett arbetssätt som effektivt har eliminerat köer för dem som förbokat sin utrustning. Systemet kommer att implementeras i Tolvmannabacken och Storstenshöjden i år för dem som förbokar, de som bokar på plats kommer fortfarande att boka på det gammalmodiga sättet över disk.

-Den största synbara förändringen kommer förmodligen att vara den grafiska profilen som vi stöpt om från grunden för att passa in i våra mallar. Hemsidorna får en ny kostym och lanseras runt vecka 45. Samtidigt sjösätter vi en smidigare onlineladdning av liftkort som vi är övertygade kommer minska köerna i liftkortskassorna tillägger Mikael Elford, Marknads- och försäljningschef för Branäsgruppen.

-Vi kommer även att titta över de grejer som vi anser är viktiga. Mat är viktigt för att orka en dag i backen och då är det inte bara restaurangen vi ser över utan även grillplatser och värmestugor som är minst lika viktiga. Men framförallt så har vi ledordet “kul på snö”. De måste vara roligt att vara på våra anläggningar, annars har vi misslyckats sammanfattar Anders Kjällström.

foto/källa: Branäsgruppen

,