Hon ska skapa mer tillit till myndigheter – fått uppdrag av regeringen

Örebroforskaren Katarina Wetter Edman ska på uppdrag av regeringen hjälpa myndigheterna att styra med tillit till medarbetarnas kompetens. Målet är att ge bättre service till medborgarna.

Tillitsdelegationen har sedan 2016, på uppdrag av regeringen, arbetat med att se hur styrningen av offentlig sektor kan utvecklas. Tanken är att styrningen ska kännetecknas av större tillit, något som i slutändan ska leda till bättre tjänster för medborgarna. Från hösten samarbetar delegationen med Katarina Wetter Edman, designforskare vid Örebro universitet och Martin Fransson och Johan Quist från Karlstads universitet. Tillsammans ansvarar de för delegationens försöksverksamheter, Tillitsverkstan.

– Vi kommer att genomföra försök på några myndigheter med hjälp av tjänstedesignmetoder. Med de metoderna fångar vi in medborgarperspektivet och får en koppling mellan medborgare och styrmodeller, säger Katarina Wetter Edman som i flera år har arbetat med och forskat på tjänstedesign inom vård och omsorg.

Tillitsbaserad styrning och ledning innebär en riktning mot att minska detaljkontrollen, underlätta samverkan och skapa en mer motiverande, innovativ och användarvänlig förvaltning.  Utvecklingsprojekten ska omfatta hela styrkedjan på en myndighet – från generaldirektör till medborgare.

– Tanken är att detta ska resultera i nya styrmodeller där medborgarnas behov står i centrum. Och genom att involvera alla berörda blir resultatet hållbart, säger hon.

,