44,8 procent av de unga i Örebro kommun börjar på högskolan

De regionala skillnaderna är stora vad gäller om och när unga väljer att studera vidare efter gymnasiet. Under 2017 hade 44,8 procent av 24-åringarna i Örebro kommun påbörjat en högskoleutbildning. Det är högre än snittet för Örebro län som är 38,1 procent. Det visar en sammanställning från Universitetskanslersämbetet, UKÄ.

UKÄ har tittat på i vilken utsträckning unga påbörjar högskolestudier och hur det varierar mellan Sveriges län och kommuner. Skillnaderna är stora mellan kommunerna.

– I många regioner är det en stor andel unga som inte läser vidare trots att de har grundläggande behörighet. Det är troligen flera faktorer som spelar in, bland annat vilken utbildningsnivå ens föräldrar har, säger Sofia Berlin Kolm, utredare på UKÄ, som ansvarat för den statistiska analysen.

I Örebro hade 44,8 procent av 24-åringarna påbörjat en högskoleutbildning. I hela Örebro län var andelen 38,1 procent och i landet som helhet 43,9 procent. I kommunen med högst andel, Danderyd, påbörjade 83,2 procent en högskoleutbildning, medan andelen var 13,3 procent i den kommun som hade lägst övergång.