2 500 konstverk kan bli digitala – det händer mycket på det “stängda” länsmuseet

Länsmuseet på Engelbrektsgatan hålls stängt i tre år på grund av en omfattande renovering. Men trots det händer det mycket på museet. “Ett museum är så mycket mer än utställningar. Örebro läns museum har stora samlingar av arkiv, bilder och föremål. De rymmer mängder av intressant kunskap som frekvent efterfrågas av allmänheten, skolan, föreningar och forskare med flera”, skriver länsmuseet i en information.

“Rent praktiskt ställer renoveringen till det förstås. En effekt är att resurser måste avsättas till att flytta alla de utställda föremålen på Engelbrektsgatan samt museets konstsamling. Det för ändå det positiva med sig att konsten hamnar i nyinredda och mycket bättre lokaler och i samband med flytten kommer konsten också att fotograferas och registreras digitalt. Runt 2 500 konstverk kommer att bli digitalt sökbara. Allt detta under förutsättning att resursfrågan löser sig”, fortsätter man från museet.

Delar av samlingarna finns redan nu digitalt sökbara, men museets samlingsintendenter jobbar ständigt med att hantera förfrågningar kring samlingarna. Det kan handla om utlån eller specifika frågor om äldre föremål, bilder eller länets kulturhistoria. Samlingarna behöver tillika ordnas och vårdas kontinuerligt. På museet jobbar även många experter med byggnadsvård, slöjd och arkeologi.

På många sätt fortsätter alltså museets vardag ”bakom kulisserna” precis som vanligt. Men inte helt och hållet. Länsmuseet har sökt sig mot nya arenor och börjat anpassningen till de nya förutsättningarna. I augusti öppnade utställningsverksamheten på Örebro slott. Vi arbetar febrilt med förberedelser för flera tillfälliga och ett par långtidsutställningar. Vi hoppas och tror oss kunna dra en bred publik till Örebro läns museum på slottet. Museet syns också med vandringsutställningar runt om i länet, det har vi inte gjort på länge. Först ut är utställningen Var hör jag hemma? Vad anslagstavlor berättar om Örebro län, som öppnade i Hällefors den 22 september och sedan går vidare till sex kommuner till. Med det projektet vill museet lyfta frågor som rör livsvillkor i stad och land och mötet och spänningarna som kanske finns mellan dessa. Projektet har växt fram i samverkan med Staffan Ekegren och Maria Sedell som rest runt och dokumenterat anslagstavlor i områden och småorter runt om länet samt samtalat med människor på platserna man besökt.

Museet fortsätter den satsning på den pedagogiska verksamheten som redan gett resultat i form av fler besök. Vi jobbar på ett nytt sätt, alla museets experter involveras. Målet är att nå ut till så många skolbarn som möjligt i länet med pedagogiska program och visningar både kopplade till vandringsutställningarna och utställningarna på slottet. Museets egna anläggningar i Karlskoga – Arbetarmuseet Gråbo och Siggebohyttan utanför Lindesberg – kommer också att ingå. Pedagogiken är inriktad på berättande och att ge nya perspektiv på länets historia, att berätta den på nytt och oväntat sätt.

källa: Örebro läns museum/ arkivbild Örebrokuriren